Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

02.12.2016
Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Yeni yasa ile anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir zorunluluktur. Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Esas Sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Anılan zorunluluk, Esas Sermayesi 250 bin TL ve üzeri olan anonim şirketler için söz konusudur.

Sözleşmeli avukatlıkta, 2015 yılında ödenecek asgarî aylık ücret 1.250 TL olarak belirlenmiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücretinin, yıllık avukatlık ücreti olan 15 bin TL’den fazla olması durumunda, aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenecektir.

Esas  Sermayesi 250 bin TL ve üzeri olduğu halde sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen anonim şirketlere, Cumhuriyet Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

 Diğer bir deyişle, sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen anonim şirketlere, her ay için, 01/01/2015-30/06/2015 döneminde 2.403,00- TL, 01/07/2015- 31/12/2015 döneminde de 2.547,00-TL idarî para cezası uygulanacaktır. Örneğin; 2015 yılının Temmuz ayında sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu doğduğu halde üç ay boyunca sözleşmeli avukat bulundurmayan bir anonim şirkete, 7.641,00- TL idarî para cezası verilecektir.

Tümü